Mgr inż. ŁUKASZ CHRZANOWSKI, absolwent naszego Wydziału
zdobywcą nagrody Ministra Środowiska na najlepsze prace dyplomowe

SERDECZNIE GRATULUJEMY


Profesor Andrzej Olszanowski - promotor
Mgr inż. Łukasz Chrzanowski - autor nagrodzonej pracy

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 26.06.2003 r. w Ministerstwie Środowiska

      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody" na najlepsze prace magisterskie i licencjackie przygotowane w polskich szkołach wyższych w 2001 i 2002 roku.
Na ogólnopolski konkurs "Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody" wpłynęło 205 prac magisterskich i licencjackich. Trzy z nich nie spełniały formalnych wymagań regulaminowych konkursu - jedna została obroniona w 2000 r., a dwie w 2003 r.
W dniu 13 czerwca 2003 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu "Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody".
Komisja wytypowała prace przewidziane do nagrodzenia i wyróżnienia przez Ministra Środowiska.
Fragment listy prac nagrodzonych przez Ministra Środowiska z naszej Uczelni:
Ekologia zanieczyszczeń
"Wydzielanie biosurfaktantów z bakterii rozkładających węglowodory"
autor Łukasz Chrzanowski
promotor prof. dr hab.Andrzej Olszanowski
uczelnia Politechnika Poznańska
Fragment listy prac wyróżnionych przez Ministra Środowiska:
Gospodarka wodna i ochrona wód
"Stan obecny i perspektywy oczyszczania ścieków w Polsce"
autor Łukasz Socha
promotor dr inż. Tymoteusz Jaroszyński
uczelnia Politechnika Poznańska

Link do strony Ministerstwa Środowiska:
informacja o KONKURSIE
strona Mnisterstwa Środowiska